S59ABL - Radioklub Nika Šturma - Tarzana, Sežana

Tekmovalni znak kluba je S58K.

Kdo smo radioamaterji?

Radioamaterji smo tisti, ki se v svojemu prostemu času preko radijskih valov pogovarjamo z drugimi radioamaterji iz celega sveta. Poleg tega razvijamo elektronske sisteme in se z drugimi radioamaterji povezujemo tudi z uporabo digitalnih komunikacij ter vzpostavitvijo neodvisnega podatkovnega omrežja.
V primeru hudih naravnih ali drugih nesreč sodelujemo z službami zaščite in reševanja in jim pomagamo z vzpostavitvijo zasilnih komunikacijskih zvez, če se zgodi, da običajni sistemi kot so telefoni odpovedo. Ker nismo vezani na nobeno fiksno telekomunikacijsko infrastrukturo za svoje delovanje potrebujemo poleg radijskih postaj le vir elektrike.